”Säker Förening”

Falköpings kommun tillsammans med SISU har under det sista året haft ett gemensamt projekt som går under namnet ”SÄKER FÖRENING”….det är ett projekt som har pågått under ca 1 år och där är vår klubb, ÅMFK, en av dom deltagande föreningarna i vår kommun. Vad vi förstått så är vi Fortsätt läsa