CORONAVIRUS, COVID-19

Vill nu att alla tänker på att följa riktlinjer som gäller. Tvätta händer, sprita och lufttorka. När vi är nere i lokalen försök håll avstånd likaså när vi flyger på klubbfältet. vi blir ju sällan mer än 10 personer så avstånd skall nog inte vara ett problem. vi har ju många 70+ i våran klubb som ligger i farozonen som brinner för att flyga. vi kanske skall låta dom flyga i en (säker) miljö, då vi yngre väntar.

senaste Veckorapport https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/ VECKA-40

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/coronavirus-2019-ncov-information-till-allmanhet/