SM F3F 24

1. Datum och plats för tävlingen (inklusive program)

a. Tävlingen kommer hållas på Ållebergs Väst eller Osthang den 12-13:e Oktober.

b. Tidsschema 2024-10-12: Briefing klockan 0800 vid Statyn intill Ållebergs Restaurang. Beroende på rådande vindförhållanden/prognoser bestäms tid för tävlingstart/första start. Så många rundor som möjligt kommer flygas under dagen. Samt tiden då ingen ny omgång påbörjas. 

c. Tidsschema 2024-10-13: Briefing klockan 0800 vid Statyn intill Ållebergs Restaurang. Beroende på rådande vindförhållanden/prognoser bestäms tid för tävlingstart/första start. Så många rundor som möjligt kommer flygas under dagen. Samt tiden då ingen ny omgång påbörjas. 

2. Adress till tävlingens hemsida

a. www.modellsegelflyg-se 

3.

a. Senaste anmälningsdatum är den 1:e Oktober

4. Hur, när och vem som kan anmäla sig

a. Anmälan vid modellsegelflyg.se fram till den 1:e Oktober

b. Tävlingen öppen för SMFF medlemmar som fyllt 13 år och innehar tävlingslicens 

5. Tid och plats för första briefing

a. 2024-10-12 klockan 0800 vid Statyn intill Ållebergs Restaurang.

6. Tävlingsregler

a. Vi följer FAI Sporting Code

https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f3_soaring_24.pdf

b. Lokala Svenska regler

https://www.modellflygforbund.se/download/18.706e8db418df28c956cb632d/1709754811935/T%C3%A4vlingsregler%20F3F%20Hangsegelflyg%20-%20klassen%20f%C3%B6r%20t%C3%A4vlingar%20inom%20SMFFs%20organisation.pdf

c. Tävlande förväntas agera tidtagare och medhjälpare när man inte själv flyger. 

e. Ingen lagtävling

7. Kontaktinformation (epost och mobil) till tävlingsansvarig

a. David Cedervall d_cederwall@hotmail.com 0736314903

8. Anmälningsavgifter:

a. 350 SEK till Ållebergs modellflygklubb, Bankgiro: 5727-2874.

Namn + F3F som meddelande tack.

9. Tid och plats för avslutning

a. 2024-10-13 Senast Klockan 1800 Prisutdelning vid Statyn intill Ålleberg Café och Restaurang

10 Information när lokala regler publiceras

a. Lokala reger för Ållebergs hang hittar du här:

b. Maximal flygöjd : 500 m enligt 

11. Märkning av modeller

a. Alla modeller skall vara märkta med SWE följt av SMFF nummer

b. Märkningen skall ha minst 25 mm höjd och finnas synligt på ett ställe på modellen.

c. Operatörs ID måste också finnas märkt på alla modeller.

12. Boende (långväga gäster)

a. 

Campingplats/ställplats och Stugor finns bland annat att hyra på Ålleberg:

https://segelflyget.se/grenar/segelflyg/segelflyget/om-forbundet/kontaktuppgifter

13. Övriga faciliteter

a. Lektionsal kommer finnas för de tävlande att förvara modeller etc intill västhanget på Ålleberg.

b. Toaletter finns i anslutning till lektionsalen.

c. Arrangör kommer servera varm lunch för 80 SEK vid lektionsalen intill västhanget i samband med lunchpaus á 30 minuter

Karta över tävlingsområde: https://ibb.co/p4MFgDL

Koordinater till Parkeringen Ålleberg: 58°08’15.4″N 13°36’00.9″E