Hej flyg vänner lite vad som händer på klubben

Ansökan är sökt på RCFF inför Shootout 2019 det går åt folk till detta så det är upp till medlemmar att ställa upp nu. så fort allt är klart så vill jag ha in vilka som kan hjälpa till antingen via mail eller på lista som kommer att ligga i klubblokalen.tyvärr så vet jag inte hur man lägger in det på hemsidan så alla kan skriva in sig där Rolf skötte det med bravur förra året och det blir en enkel anmälning till träffen .det kommer senare när vi vet att det är ok från RCFF–

Det är några som bygger och reparerar sina modeller inför våren nu  6 st är vi  5 flyg och en båt trevligt när det är fart i klubb lokalen ps det finns plats för fler…  och när ni åker ut till fältet skriv i anslagstavlan så vet medlemmar det så det blir fler som kommer. vi kommer att beställa klister märken dom runda. kommer att finnas i klubben till självkostnads pris Med vänlig hälsning ord kjell-åke