Torsdags träff på klubblokalen

Det var ett bra gäng på klubben med sina byggen mm .Planering inför våren håller på.snart blir det årsmöte datum kommer