Väl besökt Årsmöte

Idag, sönd 19/2, så hölls det Årsmöte i klubblokalen.

Mötet var välbesökt o. många punkter behandlades , bl.a så godkändes dom nya klubb stadgarna, div. tävlingar diskuterades o. fick ansvariga som framledes kommer att presentera olika, segel och motortävlingar/meetings mm. Det diskuterades också Säkerhetsfrågor, då klubben är Sveriges enda certifierade och godkända modellflygklubb som ”Säker förening”, så det måste vi ju leva upp till. Säkerhet är en ständig pågående process hos oss i ÅMFK.

Revisorn lovordade klubbens goda ekonomi och styrelsen fick förnyat förtroende med ansvarsfrihet. Det tackar vi för!

Mötet avslutades med ”Goo-Fika”

Årets Nya styrelse är följande:

ordf.                 Rolf Maier

v.ordf.              Kjell-Åke Ström

Sekr.                Sven-Erik Abelsson

Kassör             Inge Persson

Säkerhets ch .Bosse Gillison

Vi tackar samtliga medlemmar som hade möjlighet att närvara. 

Här en bild på årets styrelse:

Styrelsen 2017.
från v.: Sven-Erik Abelson, Inge Persson,Rolf Maier,Kjell-Åke Ström, Bosse Gillison