Kvälls träff på klubben

Det jobbas på flyg plan nu våren kommer fort nu

Ny medlem och flygare det hoppas vi