3 på fältet i eftermiddag och några i lokalen på kvällen